Eakate kodu ➤   Dementsussõbralik kodu

Dementsussõbralik kodu

Dementsussõbralik elu Benita Kodus

Benita Kodu jaoks on oluline tõsta üldhooldusteenusel viibivate dementsusega inimeste turvalisust. Selleks, et oleks võimalus pakkuda dementsussündroomiga inimeste vajadustele vastavat teenust spetsiaalselt neile kohandatud väärikas, turvalises ja koduses elukeskkonnas, valmis 2020. aasta kevadel Benita Kodu kahekorruseline 1600m2 ja kuni 49 voodikohaga juurdeehitus.

Uus hoone on ühendatud olemasoleva kompleksiga galerii-koridori kaudu kahel korrusel. Iseseisvalt õues viibimiseks on dementsussõbralikus majas turvaline aed koos aiamajaga ning neli talveaia tüüpi rõdu, kus saab käia aastaringselt värsket õhku hingamas. Elanike kasutuses on privaatsemad temaatilised elutoanurgad, eraldatud tegevusruum ning teraapiliste vahenditega sensoorikatuba. Kõik ruumid on ligipääsetavad ka liikumisraskustega inimestele. Olulisel kohal on ööpäevase rütmi säilitamine, turvatunde pakkumine ja meenutustöö. Tänu spetsiaalsele keskkonnale saab dementsusega inimene piisavalt liikuda, teostada igapäevatoiminguid ja tegeleda meelepäraste tegevustega.

 • Projekt: Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal OÜ
 • Ehitaja: Kamo Ehitus OÜ
 • Tellija: Benita Kodu AS
 • Tööde algus: aprill 2019
 • Tööde lõpp: aprill 2020

Kohtade broneerimine on avatud alates 4. maist. 
Täpsem info Liis Niilo, e-post kodu@benita.ee

 Teenus spetsiaalselt dementsusega inimestele projekteeritud kodus sisaldab:

 • majutust ühe- või kahekohalises koduses magamistoas
 • võimalus viibida turvaliselt värskes õhus
 • toitlustust
 • hooldustoiminguid ja - vahendeid
 • esmaabiravimeid 
 • isikliku pesu pesemist
 • tubade korrashoidu
 • ühistegevusi dementsusega inimestele
 • teraapiliste vahendite kasutamist
 • sensoorikatoa kasutamist
 • televiisorivaatamise võimalust magamistoas
 • sobivate liikumis- ja toimetulekut toetavate abivahendite kasutamist
 • vajadusel koos tegevusterapeudiga individuaalsete toimetulekumeetodite leidmine ja nõustamine
 • individuaalse hooldusplaani koostamine
 • tööpäevadel õepoolne nõustamine ja raviskeemi jälgimine
 • lihtsamate õendustoimingute teostamine

  Retseptiravimid ning individuaalsed heaoluteenused on lisatasu eest. Tutvuge hinnakirjaga siin.


Teenuskohtade kohandamine dementsusega inimestele Sotsiaalministeeriumi taotlusvooru kaudu

  • 01.12.2019 avati riigi toel 10 uut teenuskohta dementsusega inimesele.
  • Lisaks ühisele kodusele elutoale, magamistoale ning wc-de kohandamisele on võimalus veeta aega rõdul ja sensoorikatoas.
  • Sensoorikatoa autor on Benita Kodu tegevusterapeut Anneli Käosaar.