Koolituskeskus

Koolituskeskus

Koolituskalender


UUS! TÖÖ SÜGAVA LIITPUUDEGA JA EBASTABIILSE REMISSIOONIGA ISIKUTEGA

Toimumisaeg: 11.11.2019-29.11.2019, täpsem ajakava saadetakse eraldi

Koolituse eesmärk on anda ülevaade sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikute eripärast ning toetamise võimalustest nende igapäeva põhitegevuste sooritamisel.

Koolituse sihtgrupp: erihoolekandeteenust osutavad füüsilised isikud (tegevusjuhendajad), sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad, kes puutuvad kokku sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega.

Koolitusel käsitletavad teemad:
• Sügav liitpuue ja sellest tingitud tegevusvõime probleemid
• Teenust saava isiku toetamine igapäeva põhitegevuste sooritamisel
• Asendravi
• Ergonoomika
• Abivahendid ja nende kasutamine
• Keskkonna kohandus vastavalt teenusel viibiva isiku vajadustele
• Tegevuste planeerimine ja läbiviimine
• Alternatiivsed kommunikatsiooni vormid
• Probleemne käitumine
• Psüühikahäire ja ebastabiilne remissioon

Täiendkoolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, millest loengud 30 ak/h ja iseseisev töö 10 ak/h (juhtumi analüüs)

Grupp: maksimaalset 8 osalejat

Koolitajad: sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut, hooldustöötaja ja psühholoog.

Koolituse maksumus: 3 800 eur (sisaldab KM).

Koolituse maksumus sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipausi.

Toimumise koht: Benita Kodu AS, Kodu tee 8, Valkse küla, Lääne-Harju vald

Kontakt: Siiri Uusna, tel 674 4616, e-post: koolitus@benita.ee.

Registreeri osalejaks 31.10.2019 koolitusele saates e-kirja: koolitus@benita.ee

  

Toimunud koolitused 2018

SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI TEENUSE ANDMESTIKU KOOSTAMISE KOOLITUS

Toimumisaeg: 24.05.2018

Toimumisaeg: 07.06.2018

Toimumisaeg: 06.09.2018

 

SOTSIAALSE REHABILITATSIOONIPLAANI D-OSA KOOSTAMINE

Toimumisaeg: 12.04.2018

Toimumisaeg: 03.05.2018

Toimumisaeg: 13.09.2018

 

ISIKUANDMETE KAITSE KOOLITUS REHABILITATSIOONIASUTUSTELE

Toimumisaeg: 22.03.2018

 

Benita Kodu Koolituskeskus pakub koolitusi õendus- ja hooldustöötajatele ning teistele huvilistele.

Koolituste välja töötamisel ja pakkumisel juhindume täiskasvanute koolituse seadusest ja õppekavad on koostatud juhindudes täienduskoolituse standardist. Täiskasvanute täienduskoolituste korraldaja majandusteate nr 195218, teate esitamise kuupäev 20.01.2018.

Benita Kodu Koolituskeskuse täienduskoolituse õppekorralduse ja täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused.

Koolituskeskuse poolt koostatavad õppekavad liigituvad õppekavarühma „sotsiaaltöö ja nõustamine“, „teraapia ja taastusravi“, „eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine“, „õendus ja ämmaemandus“.

 

Samuti pakume võimalust tulla praktilisele väljaõppele Benita Kodu spetsialistide juurde.

 

Benita Kodu Koolituskeskuse kontaktandmed:

Aadress: Kodu tee 8, Valkse küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa

Tel: 674 4600

e-post: koolitus@benita.ee