Õendusabi

Õendusabi

Tegevusluba: L04034


Õendusabiteenuse eesmärk on patsiendi tervisliku seisundi ja toimetulekuvõime säilitamine ning võimalusel parandamine, stabiilses seisundis patsiendi lühi- või pikaajaline ravi ja toetamine ning vajadusel vaevuste leevendamine, inimese ettevalmistamine hooldusasutusse või koju suunamiseks. Õendusabiteenust osutatakse vastavalt patsiendi vajadustele kas kodus, haiglas või hooldusasutuses.

Kvaliteetsema õendusabiteenuse planeerimisel kaasatakse patsient ja tema lähedased. Motiveeritakse patsienti kasutama olemasolevaid ressursse, et säilitada toimetulek, mis tagab parema elukvaliteedi.

Statsionaarset õendusabi osutatakse haiglas. Koduõendusteenust osutakse patsiendi kodus. Patsiendi suunab õendushaiglasse (endise nimetusega hooldusravihaiglasse) või koduõendusteenusele perearst või eriarst saatekirjaga.

 

01.07.2019 - 30.06.2021 kehtib Eesti Haigekassaga sõlmitud iseseisva statsionaarse õendusabi ravi rahastamise leping.

Alates 01.01.2019 kehtib Eesti Haigekassaga sõlmitud koduõenduse ravi rahastamise leping (Lääne-Harju vald).

Tutvuge hinnakirjaga siin

 

Vajalikud kontaktid

Eesti Haigekassa - Lastekodu 48, 10144 Tallinn, infotelefon 16363, e-mail: info@haigekassa.ee

Terviseamet - Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, tel 6943500, e-mail: kesk@terviseamet.ee