More
1/1

More
1/1
Õenduabi
Õenduabi

Õenduabi

Kvaliteetsema õendusabiteenuse planeerimisel kaasatakse patsient ja tema lähedased. Oluline on motiveerida patsienti oskuslikult kasutama olemasolevaid ressursse ja rakendama neid oma toimetuleku suurendamiseks ning tervisliku ja emotsionaalse seisundi parandamiseks, mis tagab parema elukvaliteedi.
More
1/1
Rehabilitation
Rehabilitation

Rehabilitation

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Puudega lapse puhul on eesmärk aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele, tööealise inimese puhul toetada tööle asumise valmisolekut või tööl püsimist, eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.
More
1/1

More
1/1
Sirvi edasi